Şartlar ve Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu

a- www.otamon.com internet sitesine (“Site”) üye olan ve/veya alışveriş yapan tüm kullanıcıların (“Alıcılar”), işbu Ön Bilgiler’in Alıcı tarafından okunup onaylanmasından sonra verilecek olan Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudukları, herhangi bir itirazı kayıt olmaksızın Sözleşme’nin tüm maddelerini onayladıkları kabul edilir.

b- İnternet sitemizdeki ürünlerin satış ve dağıtımı ticari merkezi
PAGMAT PAMUK TEKSTİL GIDA SAN. ve TİC. A.Ş. (“Satıcı”)
Adres: Atatürk Cad. No:150/2 Pasaport-İZMİR

Telefon: 0232 489 22 88
E-mail : bilgi@otamon.comtarafından yapılmaktadır.

 

c- İnternet sitemizde kuru meyve, kuru meyve karışımları, çeşitli gıda ürünleri ile hediyelik ürünler satışa sunulmaktadır.

d- Ürünlerin satış fiyatları ürün görsellerinin yanında olup, KDV dahildir.

e- Sipariş verilen ürün bedelleri kredi kartı veya EFT/Banka Havalesi ile kabul edilmektedir.

f- Siparişi verilen ve ödemesi yapılan ürünler en geç 5 (beş) iş günü içerisinde beyan edilen adreslere gönderilmek üzere kargoya verilmektedir.Kargo hizmetinde meydana gelecek gecikmelerden Satıcı sorumlu değildir. Kargo masrafları Alıcı’ya aittir.

g- Alıcılar verilen hizmetler ile ilgili talep ve şikayetlerini Satıcı’nın yukarıda belirtilen posta veya e- posta adresine yapabilirler.

h- Alıcılar’ın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldıkları veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren yedi (7) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde Satıcı’ya bu hakkın kullanıldığının yazılı olarak bildirilmesi gereklidir. Ambalajı bozulmuş, açılmış, kullanılmış ürünler ile tek kullanımlık ve hızlı bozulan ürünler için cayma hakkından yararlanılamaz.

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

Taraflar:

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Aşağıdaki maddelerde kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), ticari merkezi Atatürk Cad. No:150/2 Pasaport-İZMİRadresinde bulunan PAGMAT PAMUK TEKSTİL GIDA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Aşağıdaki maddelerde kısaca “Satıcı” olarak anılacaktır) ile www.otamon.com internet adresine girerek site üzerinden elektronik ortamda ve bedeli mukabilinde alışveriş yapan müşteri (Aşağıdaki maddelerde kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır) aşağıdaki hüküm ve koşullar altında kabul edilmiştir.

Alıcının www.otamon.com internet sitesine üye olurken siteye kaydetmiş olduğu adres ve diğer irtibat bilgileri, Alıcı’nın yasal adresi ve irtibat bilgileri olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme kapsamında yapılacak tüm bildirimler Alıcı’nın siteye kaydedilen adresine yapılacaktır.

Sözleşme Konusu:

İşbu Sözleşme’nin konusu, Satıcı’ya ait www.otamon.com internet sitesi (Aşağıdaki maddelerde kısaca “Site” olarak anılacaktır) üzerinden elektronik ortamda Alıcı’ya satışı gerçekleştirilen ve tüm nitelikleri ve satış fiyatı sitede açıkça belirtilen ürünün Alıcı’ya satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Alıcı satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimat koşulları ve satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı hususunda bilgi sahibi olduğunu, gerek Site gerekse bu Sözleşme’de belirtilen hak ve bilgilerin ayrıntılı olarak açıklandığını, bu bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini kabul ve beyan eder.

Ürünler:

Ürünler, Site’de yayınlanan ve Alıcı tarafından siparişi verilerek satın alınan ürünlerdir. Ürünlerin cinsi, çeşidi, miktarı, marka ve adedi; yani ürüne ilişkin tüm bilgiler ile satış bedeli ve ödeme şekli, Alıcı’nın talepleri doğrultusunda siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşacaktır. Sözleşme konusu olan her bir ürününün nitelik ve KDV dahil toplam satış tutarı, ürün görsellerinin yanında belirtilmektedir.

Alıcının Yükümlülükleri:

Alıcı, Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini, bu suretle iş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul ettiğini beyan eder.

Alıcı, kendisi, irtibat bilgileri ve satın almak istediği ürünler hakkındaki bilgileri doğru ve eksiksiz vermek ve iş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerine uygun davranmak zorundadır.

Alıcı, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmek ve vakit geçirmeden üründeki kusuru bildirmek yükümlülüğündedir. Ancak ambalajı açılmış, kullanılmış ürünler geri alınma kapsamında değildir. Alıcı, taşıma ile ilgili herhangi bir kusurdan kaynaklı hasarları teslim anında veya vakit geçirmeden bildirmek zorundadır.

Sipariş Kabul ve Teslimat:

Satıcı, mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:00- 17:30 arası) verilen siparişleri gün içerisinde değerlendirecektir. Saat 17:30’dan sonra gelen siparişleri ise, takip eden iş günü mesai saatleri dahilinde işleme alacaktır.

Alıcı tarafından verilen sipariş işleminin başarıyla tamamlanması ve ürün(ler) için Satıcı tarafından belirlenen ücretin kredi kartı veya EFT veya Banka Havalesi ile ödenmesinin sonrasında Satıcı, Alıcı tarafından belirtilmiş olan e-posta adresine, sipariş işleminin tamamlanmış olduğu konusunda bilgi veren bir elektronik posta mesajı gönderecektir.

Alıcı tarafından verilen siparişin ödeşmesinin yapıldığının Satıcı tarafından onaylanmasını takibenen geç 5 (beş) iş günü içerisinde, Satıcı verilen siparişi Alıcı’nın bildirdiği adrese göndermek üzere kargoya verecektir. Kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Kargodaki gecikmelerden Satıcı sorumlu tutulmayacaktır.

Alıcı, sipariş ile ilgili olarak Satıcı’ya vermiş olduğu bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, Satıcı’nın gerektiğinde bu bilgiler üzerinden kendisi ile bağlantı kurabileceğini, bilgilerin yanlış verilmesi sebebiyle siparişi verilen ürünlerin kendisine ulaştırılamaması veya geç ulaştırılmasından Satıcı’nın sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

Alıcının ürünün kendisi dışında başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilmesini istemesi halinde, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve bu nedenle teslimatta meydana gelecek gecikmelerden de Satıcı sorumlu tutulmayacaktır.

Alıcı, sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğü paketleri teslim alırken kargo firma yetkilisi önünde açıp kontrol etmek ve eğer üründe herhangi bir kusur mevcut ise kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almamak ile yükümlüdür. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, ilgili durum, tutanağı Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte 3 gün içerisinde Satıcı’ya bildirilmelidir. Satıcı en kısa sürede yeni ve sağlıklı bir teslimatın gerçekleşmesini sağlamakla yükümlüdür. Paket tüketici tarafından teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır.

 

 

 

Ödeme:

Satıcı, Sözleşme konusu ürünlerin eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Ödemeler Alıcı’nın kredi kartı veya EFT veya Banka Havalesi ile yapılabilecektir.

Mesafeli sözleşmelerde ödemenin kredi kartı, banka kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/03/ 2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılmaktadır.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, ürün bedelinin Satıcı’ya ödenmiş olması koşulu aranmaktadır. Ürün bedelinin herhangi bir nedenle Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Satıcı, ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilecektir.

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın zarar ve ziyanını, Satıcı’nın ilk yazılı talebi üzerine ödemekle yükümlü olacaktır.

Alıcı’nın ödeme için kredi kartı bilgilerini vermesi ve Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde hasarsız olarak Satıcı’ya geri gönderecek veya ürün bedeli için Satıcı’ya tekrar ödeme yapacaktır. Ürünün Satıcı’ya geri gönderilmesi halinde kargo giderleri Alıcı’ya aittir.

Cayma Hakkı:

Alıcı, Sözleşme konusu ürünün kendisine ve/veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’nın yukarıda belirtilen adresine yazılı olarak bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılması halinde, 3.kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün Satıcı’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanır.

Hızlı bozulan ürünler, tek kullanımlık ürünler nitelikleri itibariyle iade edilemeyecek ürünlerdir ve bu ürünlerde Alıcı’nın cayma hakkından yararlanması mümkün olmayacaktır. Ayrıca, Alıcı’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler için de Alıcı cayma hakkını kullanamayacaktır. Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Mücbir Sebep:

Satıcı mücbir sebepler (deprem, yangın, sel felaketi) veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenecektir.

 

Yetkili Mahkeme:

İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İşbu Sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiştir.